"
/
/
قابل توجه دانشجویان متقاضی دفاع از پروپوزال دکترا

 

باسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان متقاضی دفاع از پروپوزال دکترا

 

1-     پروپوزال ها بایستی حضوراً و به صورت کتبی در قالب فرمت دانشگاه و در 4 نسخه با امضای اساتید راهنما و مشاور و امضاء مدیر محترم گروه تحویل گردد.

2-     چنانچه مشاور دانشجو از دانشگاه نباشد لازم است علاوه بر امضاء در پروپوزال، وکالت کتبی ایشان به راهنما به همراه پروپوزال تحویل گردد.

3-     حضور استاد یا اساتید راهنما در جلسه الزامی است و بدون حضور ایشان امکان تشکیل جلسه دفاع وجود ندارد.

4-     لازم است کلیه گروههای آموزشی دانشکده تاریخ مشخص تشکیل جلسات مربوط به بررسی پروپوزال ها را در هر ماه و تا آخر سال به طور ثابت به این معاونت اطلاع و صورتجلسات را جهت اخذ کد به همراه پروپوزال ها ارائه نمایند. مستدعی است بدون شرایط بالا تحت هیچ شرایطی کد اخذ نگردد.

5-     در جلسات دفاع از پروپوزال دکترا به دلیل دشواری، حجم مطالعه و نیاز به دقت بالای داوری، بیش از 3 پروپوزال برای هر جلسه هماهنگ نگردد.

6-     پس از وارسی دقیق پرونده ها مبنی بر انجام و وجود کلیه مراحل پژوهشی و عدم نقص، پروپوزال جهت اخذ کد ارسال گردد.

7-     زمان هماهنگ شده در ارتباط با دفاع از پروپوزال ها به هیچ عنوان نبایس تغییر کند به این علت که با اساتید مدعو هماهنگی های لازم جهت ساعت و تاریخ دفاع انجام گرفته است.

8-     زمان برگزاری جلسات دفاع از پروپوزال و پایان نامه براساس توافق مدیر محترم گروه، اساتید راهنما و مشاور می باشد، لذا مراتب چنانچه بصورت کتبی به این معاونت اطلاع داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9-     هر گونه تغییر ی در پروپوزال (به خصوص عنوان) باید در جلسه شورای پژوهشی مطرح و پس از تائید اعضاء کد پایان نامه اخذ گردد.

 

                                                                                                                                                                                                                                                        دکتر محمدعلی نادی

معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
/
دانشکده علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
/
Powered by DorsaPortal