/
/
خانم منصوره بهرامی پور
 

مشخصات فردی :

نام : منصوره  

نام خانوادگی : بهرامی پور اصفهانی

مدارک تحصیلی :

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

محل اخذ مدرک

کارشناسی ارشد

روان شناسی کودکان استثنایی

دانشگاه تهران

کارشناسی

کودکان استثنایی

دانشگاه شیراز

 

 

سوابق آموزشی

ردیف

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزشی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

بهمن 1378

تا کنون

2

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

بهمن 1377

تا کنون

3

مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان

بهمن 1377

بهمن 1379

4

دانشکده توانبخشی و علوم بهزیستی اصفهان

بهمن 1377

بهمن 1378

5

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

بهمن 1376

بهمن 1377

6

مراکز تربیت معلم اصفهان

مهر 1370

مهر 1372

 

 


 

سوابق پژوهشی

مقاله ها

ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله

1

اختلالات فراگیر رشد (2)

مجله خانواده مطهر،(3) 1389

2

اختلالات فراگیر رشد (1)

مجله خانواده مطهر،(2) 1389

3

چشم انداز آینده تعلیم و تربیت کودکان با نیازهای خاص در ایران

تازه های تعلیم و تربیت (مجموعه مقالات دومین و سومین همایش)، 1387

4

اختلال اضطراب جدایی و درمان آن

فصلنامۀ تازه های روان درمانی،(51) 1387

5

اختلالات خواب

فصلنامۀ تازه های روان درمانی،(46) 1386

6

بایسته هادر چشم انداز تعلیم و تربیت کودکان دارای نیازهای ویژه در کشورهای جهان اسلام

مجموعه مقالات همایش بین المللی آموزش و پرورش کشورهای اسلامی با تأکید بر نقش توسعه ای،  1385- دانشگاه اصفهان

7

اضطراب – آسیب شناسی و درمان

فصلنامۀ تازه های روان درمانی،(41) 1385

8

اختلالات خواب و افسردگی در نوجوانان نابینا و نیمه بینا

دانش و پژوهش در روانشناسی،(21) 1383

9

فروپاشی مکانیسم های شناختی – عاطفی

فصلنامۀ تازه های روان درمانی،(31) 1383

10

کودکان و مهارتهای اجتماعی

تازه های تعلیم و تربیت (مجموعه مقالات چهارمین و پنجمین همایش)، 1389 -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

11

کودکان معلول و مهارتهای زندگی

تازه های تعلیم و تربیت (مجموعه مقالات ششمین همایش)، 1390-  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

12

اختلالات خواب، اهداف و مداخلات درمانی

تازه های تعلیم و تربیت (مجموعه مقالات ششمین همایش)، 1390-  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

13

مقایسه اثربخشی روش فرنالد و دیویس بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،

(2) 1391

 


 

کتاب ها

ردیف

عنوان کتاب

مؤلف

انتشارات

1

اتیسم

بهرامی پور، فولادگر

جهاد دانشگاهی اصفهان، 1388

2

مبانی اختلال های گفتار و زبان

بهرامی پور، آتش پور

دانشگاه خوراسگان، 1385

 


 

 

همایش ها

ردیف

مقالۀ ارائه شده

عنوان همایش

1

اختلالات خواب: اهداف و مداخله های درمانی

تازه های تعلیم و تربیت، 1389؛ دانشگاه آزاد خوراسگان

2

آموزش در بیماران مبتلا به اتیسم

بیماری اتیسم و درمان آن، 1389؛ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3

کودکان معلول و مهارتهای روزمرۀ زندگی

تازه های تعلیم و تربیت، 1389؛ دانشگاه آزاد خوراسگان

4

کودکان و مهارتهای اجتماعی

یافته های نوین در تعلیم و تربیت، 1388؛ دانشگاه آزاد خوراسگان

5

چشم انداز آموزش و پرورش کودکان با نیازهای خاص در ایران

یافته های نوین در تعلیم و تربیت، 1386؛ دانشگاه آزاد خوراسگان

6

اضطراب جدایی در کودکان

یافته های نوین در تعلیم و تربیت، 1384؛ دانشگاه آزاد خوراسگان

7

بررسی رابطۀ اختلالات خواب و افسردگی

یافته های نوین در تعلیم و تربیت، 1383؛ دانشگاه آزاد خوراسگان

8

بایسته ها در چشم انداز تعلیم و تربیت کودکان دارای نیازهای ویژه در کشورهای جهان اسلام

همایش بین المللی نقش اصفهان در توسعه علوم و فرهنگ و تمدن اسلامی، 1385؛ دانشگاه اصفهان

9

درمانها و مداخلات آموزشی در اختلالات رشد

همایش منطقه ای تازه های تعلیم و تربیت، 1390؛ دانشگاه آزاد خوراسگان

 


 

فعالیتهای فرهنگی – اجتماعی مرتبط با تخصص

ردیف

نام سازمان / مرکز

شروع همکاری

تاریخ پایان

نوع فعالیت و همکاری

1

عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی

1383

تا کنون

پروانه اشتغال تخصصی جهت ارائه خدمات روانشناسی

2

مرکز مشاوره روان شناختی "ره آورد آفتاب"

1383

(بدو تأسیس)

تا کنون

روانشناس و مشاوره کودک و نوجوان

3

مرکز مشاوره روان شناختی " آفتاب"

1379

(بدو تأسیس)

1386

روانشناس و مشاوره کودک و نوجوان

4

مؤسسه احیای کودکان استثنایی "شعبه استان اصفهان"

1382

تا کنون

راه اندازی و سرپرستی مؤسسه

5

مرکز مشاوره "مجتمع آموزشی دانشگاه تهران "

1376

1377

روانشناس و مشاوره کودک و نوجوان

6

مرکز آموزشی اتیسم اصفهان

1386

تا کنون

مسئول فنی

7

انجمن توانخواهان آسوده مأوی (اصفهان)

1384

(بدو تأسیس)

تا کنون

سرپرست کمیته علمی

8

انجمن حمایت از کودکان اتیسم اصفهان

1388

(بدو تأسیس)

تا کنون

هیأت مدیره و سرپرست کمیته علمی

 

۱۳۹۶ شنبه ۴ آذر
ورود اعضاء
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

/
/
Powered by DorsaPortal