/
/
دکتر فریبا کریمی

نام و نام خانوادگی : فریبا کریمی                   

ب) اطلاعات تحصیلی

- دیپلم رشته علوم تجربی سال 1369

-  کارشناسی رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، سال 1374  

- کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، سال 1378

- دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، 1388

ج) اطلاعات شغلی

- استخدام رسمی در آموزش و پرورش در سال1375، 12 سال سابقه و فعالیت در  پست های معلم، معاون و مدیر در دوره ها مختلف تحصیلی)

- استخدام به عنوان هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان در سال 1384

د) انتشارات

- پایان نامه کارشناسی ارشد  : بررسی الگوی ارتباطی مدیران و دبیران براساس نظریه تحلیل رفتار متقابل

- پایان نامه دکتری : بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان دوره آموزش عمومی به منظور ارائه چارچوب ادراکی مناسب

مقاله ها

- بررسی الگوی ارتباطی مدیران و دبیران براساس نظریه تحلیل رفتار متقابل، فصلنامه دانش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، سال دوم شماره 6

- شیوه های آشناسازی دانش آموزان دوره متوسطه فریدونشهر با حقوق شهروندی، عبدالرضا سپیانی، زهره سعادتمند، فریبا کریمی، فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، سال چهارم شماره 15

- مطالعه صلاحیت های حرفه ای معلمان آموزش ابتدایی، فریبا کریمی، فصلنامه مدیریت و رهبری آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال دوم شماره6 زمستان 1387  

- صلاحيت هاي حرفه اي معلمان آموزش عمومي و ارائه چارچوب ادراكي مناسب، مصطفي نيكنامي، فريبا كريمي دانش و پژوهش در علوم تربيتي برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) شمارة 23 پاييز 1388

- رابطه بين هوش هيجانی و مديريت زمان در مديران شرکت سهامی ذوب اهن اصفهان، مژگان عارفی، فریبا کریمی، حمیده گوهران، دانش و پژوهش در علوم تربيتي برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) شمارة 24 زمستان 1388

- بررسي وضعيت تعهد شغلي و اعتماد درون سازماني در دبيرستان هاي شهر اصفهان، سيد مصطفي بني طبا، بدري شاه طالبي، فريبا كريمي، فصلنامه علوم تربیتی، سال دوم، شماره 7 پاییز 1388

- رابطه ي بين ادراك معلمان از ساختار سازماني با سطح استرس شغلي آنان در مدارس متوسطه ي شهر اصفهان، رضا مرادمند، فریبا کریمی، فصلنامه مدیریت و رهبری آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال چهارم شماره2 تابستان 1389 

 - پیش بینی رفتار شهروندی دبیران دوره متوسطه براساس هوش هیجانی آنان، فریبا کریمی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال پنجم شماره 1 بهار 1390 

- بررسی ابعاد استرس شغلی دبیران دوره متوسطه، فریبا کریمی، رضا مرادمند، فصلنامه علوم تربیتی، سال چهارم، شماره 13 بهار 1390

- رابطه بين مؤلفه هاي هوش هيجاني و ابعاد رفتار شهروندي سازماني دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان، فریبا کریمی، فهيمه حسومي، زهرا ليث صفار، فصلنامه علمي پژوهشي رهيافتی نو در مديريت آموزشي، سال سوم، شماره 1، بهار91 ، پياپي9

 

و) همایش ها

-  مدیریت دانش در آموزش، فریبا کریمی، همایش ملی چالش های فراروی مدیریت در نظام های آموزشی، دانشگاه امام صادق (ع)، دیماه 1385

- تأثیر جهانی شدن در آموزش، فریبا کریمی، همایش ملی چالش های فراروی مدیریت در نظام های آموزشی، دانشگاه امام صادق (ع)، دیماه 1385

- مدیریت دانش در نظام های آموزشی، فریبا کریمی، همایش منطقه ای شیوه های نوین مدیریت مدارس در هزاره سوم، دانشگاه اسلامی واحد کرمانشاه، اسفند 1388

- تعلیم و تربیت شهروندی، فریبا کریمی، همایش منطقه ای شیوه های نوین مدیریت مدارس در هزاره سوم، دانشگاه اسلامی واحد کرمانشاه، اسفند 1388

- کاربرد هوش هیجانی در آموزش، همایش تازه های تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)1388

 - مدیریت تغيير در سازمان­، زینت روانگرد، فریبا کریمی، محبوبه رجبی، اولین کنفرانس بین المللی مديريت نوآوري و كارآفريني شیراز بهمن 1389

- نقش نیروی انسانی در تحقق اهداف و استراتژی سازمان از منظر آموزش، فریبا کریمی، فرشته مرادی، همایش تازه های تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) 1389

- مديريت مدرسه محور نگرشي نو در آموزش و پرورش، فریبا کریمی، احمد مالکي، همایش تازه های تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) 1389

- صلاحیت های حرفه ای معلم در عصر جهانی شدن آموزش، سومین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اردیبهشت 1390

- تجدید نظر در نقش اعضای هیات علمی به عنوان آموزگاران رهبری در عصر دانایی، رویا بابایی، محمد حسین یارمحمدیان، فریبا کریمی، اولین همایش ملّی آموزش مدیریت و رهبری اردیبهشت 1391

- نقش آموزش شهروندی در ارتقاء فرهنگ جهانی شدن، فریبا کریمی، مرضیه اکبری، کنفرانس علمی بین المللی آموزش و جهانی شدن، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن تهران، مهرماه 1391

کتاب

-  سیاست گذاری در آموزش و پرورش تا هزاره سوم، سال انتشارات فرا متن، 1384

- صلاحیت های حرفه معلمی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، در دست اقدام

ه) طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته

- تدوین مؤلفه ها، محتوا و اثربخشی فرهنگ شهروندی دوره راهنمایی شهر اصفهان

- رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان

 

۱۳۹۶ بيست و نهم اسفند
ورود اعضاء
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

/
/
Powered by DorsaPortal