/
/
مهلت تحویل پایان نامه
-مهلت تحویل پایان نامه
 
* برای دانشجویانی که مقاله مستخرج از پایان نامه ندارند حداکثر 2 ماه پس از دفاع
* برای دانشجویانی که مقاله مستخرج از پایان نامه خود را در مجلات و کنفرانس ها به چاپ برسانند 6 ماه پس از دفاع
* ملهت شش ماهه در شرایط خاص و با اخذ مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه حداکثر 6 ماه قابل تمدید است.
۱۳۹۶ بيست و نهم اسفند
ورود اعضاء
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

/
/
Powered by DorsaPortal