"
/
/
توصیه به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و تخصصی
باسمه تعالی
توصیه به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
 
* لازم است دانشجویان با توجه به سنوات تحصیلی در هر نیمسال به موقع پایان نامه خود را تمدید و ثبت نام به عمل آورند.
* دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی لازم است قبل از جلسه دفاعیه جهت آمادگی بیشتر حداقل در 3 جلسه دفاعیه شرکت نمایند (فرم های مربوط در وب سایت موجود می باشد).
* طبق بخشنامه، تاریخ دفاع از پایان نامه حداقل شش ماه پس از اخذ کد شناسایی پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و یک سال برای دانشجویان دکتری تخصصی می باشد.
* پس از تصویب پروپوزال در شورای تخصصی گروه مربوطه، تنظیم و تایید فرم الف (از روی سایت دانشگاه) الزامی است.
* استعلام وضعیت آموزشی و تسویه حساب موقت مالی قبل از جلسه دفاعیه الزامی است.
* لازم به ذکر است به مقالات دانشجویانی جایزه تعلق می گیرد که مقاله آنها در مجلات معتبر چاپ و نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه ...، اصفهان، ایران در مجلات فارسی و در مجلات انگیسی به صورت زیر درج شده باشد:
 Department of ...... , Khorasgan (Isfahan) Branch , Islamic Azad University
* دانشجویان موظف به تحویل گزارش کار سه ماهه و فرمهای تایید شده شرکت در 3 جلسه دفاع قبل از برگزاری جلسه دفاع می باشند.
* نحوه نگارش پایان نامه مطابق با دستورالعمل جدید نگارش پایان نامه که در سایت دانشکده موجود است انجام شود.
* لازم است پایان نامه قبل از صحافی مورد تایید حوزه پژوهشی دانشکده قرار گیرد.
* دانشجو می بایست حداقل 15 روز قبل از برگزاری جلسه دفاع، فرم تکمیل اعلام آمادگی دفاع و فرم ب تایید شده و CD فرم ب و یک نسخه از پایان نامه صحافی نشده خود را به حوزه معاونت پژوهشی دانشکده تحویل دهد.
* دانشجویان لازم است مقاله را از شروع مراحل پیشنهادی موضوع مد نظر قرار دهند و به تحقیقی بپردازند که امکان استخراج مقاله را داشته باشد و سعی کنند از موضوعاتی استفاده کنند که شامل اولویت های تحقیقاتی سازمانهای دیگر باشد که کمک هزینه دریافت نمایند. در این خصوص با دفتر ارتباط با صنعت و جامعه (واقع در ساختمان اندیشه) هماهنگنی نمایند.
* نحوه محاسبه نمره مقاله برای دانشجویان کارشناسی ارشد 2 نمره و برای دکتری تخصصی 3 نمره می باشد واعلام وصول مقاله فاقد ارزش نمره است و نحوه اختصاص نمرات مطابق فرم و جدول نمره مقاله (موجود در سایت دانشکده) می باشد.
* پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات ISI دارای ضریب تاثیر (IF) برابر یا بالاتر از متوسط ضریب تاثیر رشته 1 (MIF) نمره تشویقی تا سقف نمره 20 دارد.
* لازم به ذکر است از منابعی استفاده شود که دست اول، جدید و معتبر باشد و کتابخانه دیجیتال دانشگاه در حال حاضر آخرین مقالات و منابع به روز دنیا را به صورت Online مشترک می باشد.
* به منظور ارتقاء کیفیت پایان نامه ها، مرکز ERDC دانشگاه بطور متناوب دوره آشنایی با کتابخانه دیجیتال و روش تحقیق، مقاله نویسی فارسی و انگلیسی و سایر کارگاههای مرتبط را برگزار می کند که دانشجویان می توانند به آن بخش مراجعه نمایند.
دانشجویان جهت تصحیح یا نگارش چکیده انگلیسی پایان نامه خود می توانند به مرکز ERDC دانشگاه مراجعه نمایند.
*مرکز ERDC دانشگاه در صورتی که مقالات به زبان انگلیسی تهیه شود، آمادگی برای تصحیح مقالات را دارد.
* دانشجویان در زمان دفاعیه ضمن رعایت شئونات اسلامی و مقررات و تاکید آن به مدعوین، درخصوص پذیرایی رعایت صرفه جویی را مطابق با بخشنامه "نحوه برگزاری جلسه دفاع" نمایند.
* لازم است دانشجویان سعی کنند در طول ترم دفاع نمایند و دفاعیه خود را با توجه به محدودیت زمان و مکان به پایان ترم موکول نکنند.
* جهت اطلاع بیشتر از قوانین و دستورالعمل ها و فرم های مربوطه می توانید به وب سایت حوزه معاونت پژوهشی دالنشکده و یا معاونت پژوهشی دانشگاه مراجعه نمایید.
 
 
 
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
/
دانشکده علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
/
Powered by DorsaPortal