"
/
/
فرمها

دانلود فایل های مربوط به امور پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

ردیف

عنوان فرم

1

توصیه به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و تخصصی

2

فرآیند ارائه، تائید و دفاع از پایان نامه

3

راهنمای نگارش پایان نامه (پروپوزال)

4

مراحل اداری تهیه و تصویب پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

5

فرم درخواست تصویب موضوع رساله دکتری

6

فرم عناوین پیشنهادی موضوع در شورای تخصصی گروه (پیش پروپوزال)

7

فرم طرح تحقیق پروپوزال

8

فرم طرح تحقیق دکتری

9

10

11

فرم گزارش پیشرفت پایان نامه

12

13

چک لیست نگارش پایان نامه

14

فرم نمره مقاله جهت جلسه دفاع پایان نامه دکتری تخصصی

15

فرم نمره مقاله جهت جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

16

جدول امتیازدهی نمره مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

17

فرم حضور در جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

18

فرم ارزشیابی جلسه دفاع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

19

جدول درجه بندی نمرات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

20

تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه

21

تصویب نامه

22

23

فرم منطقه 4

24

آرم دانشگاه آزاد اسلامی

25

آرم انگلیسی دانشگاه

 

۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
/
دانشکده علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
/
Powered by DorsaPortal