"
/
/
كارشناسان آموزش
نام
 مسئوليتتلفن
 مهدي ملكوتي
كارشناسي زبان فرانسه
كارشناسي ارشد زبان فرانسه
كارشناسي مترجمي زبان انگليسي
كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي
كارشناسي ارشد زبانشناسي همگاني
 2311
 اكبر محمد رضايي
كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
كارشناسي ارشد روانشناسي صنعتي و سازماني
كارشناسي ارشد روانشناسي باليني
كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي
كارشناسي ارشد مديريت آموزشي
كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي
كارشناسي ارشد آموزش و بهسازي منابع انساني
كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش
كارشناسي ارشد فلسفه
كارشناسي ارشد آموزش و پرورش پيش دبستاني
 
 2331
 منصور يقيني
 كارشناسي - روانشناسي
 2310
 جواد زماني
 كارشناسي - روانشناسي
 2310
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
/
دانشکده علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
/
Powered by DorsaPortal