/
/
فرآيند دفاع از پروپوزال، پيش دفاع و دفاع نهايي از پايان نامه دكتري
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

موارد زير بايد قبل از جلسه دفاع از پروپوزال انجام پذيرد و سپس پروپوزالها به حوزه پژوهشي دانشكده تحويل داده شود.

· 4 نسخه پروپوزال با امضاء استاد راهنما، مشاور و مدير گروه

· فرم درخواست تعيين استاد راهنما با امضاء استاد راهنما

· فرم درخواست دفاع از پروپوزال با امضاء اساتيد راهنما، مشاور و دانشجو

· تكميل فرم الف (مراجعه به سايت پژوهشي دانشگاه)


انجام فعاليت هاي ذيل توسط دانشجويان دكترا جهت پيش دفاع الزامي است (حداقل 10 روز قبل از برگزاري جلسه):
- تد فرم پيش دفاع توسط اساتيد راهنما، مشاور و مدير گروه
- تاييد فرم پذيرش يا چاپ مقاله توسط اساتيد راهنما، مشاور و معاون پژوهشي دانشكده
-  همرا داشتن فرمهاي شركت در جلسه دفاع (3 جلسه)
- ارائه 3 نسخه از پايان نامه به حوزه پژوهشي دانشكده
 تذكر: داشتن يك مقاله ISC يا ISI جهت پيش دفاع الزامي است و جهت تسويه حساب نهايي داشتن دو مقاله ISC يا ISI (عنوان و محتواي مقاله انگليسي بايد با مقاله فارسي متفاوت باشد).
 
دفاع نهايي از پايان نامه 2 هفته بعد از پيش دفاع با تحويل سه نسخه از پايان نامه به حوزه پژوهشي دانشكده  
فرمهايي كه جهت  تسويه حساب نهايي نياز مي باشد
 
۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
/
دانشکده علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
/
Powered by DorsaPortal