/
/
كارگاه مقاله نويسي ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد باليني و روانشناسي عمومي كه قصد دفاع از پايان نامه دارند
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
زمان تشكيل كارگاه: 7/2/94- از ساعت 8 صبح
مدرس كارگاه: سركارخانم دكتر عارفي
مكان تشكيل كارگاه: پژوهشگاه مركزي
جهت ثبت نام به سايت
ERDC مراجعه نماييد.
۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
/
دانشکده علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
/
Powered by DorsaPortal